top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 9 (65KM)

Updated: May 12, 2021

Well recovered by my rest day and today through a very beautiful city called Blois and via various villages with a shelter for a rain shower, I camped after 65KM cycling, not so many kilometers because I started late and because of the strong wind🤪 good night everyone ...


Goed terug op kracht gekomen door mijn rustdag en vandaag door zeer mooie stad genaamd Blois en via verschillende dorpjes met een schuilmomentje voor een regenbui mijn kamp opgeslagen na 65KM fietsen, niet zo veel kilometers omdat ik er laat aan begonnen ben en door de sterke wind🤪 goedenacht allen...


13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page