top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Delay on my global bike trip

Due to the current impending World War III situation being waged by Vladimir Putin and all the other idiots (without going into details of their horrific deeds) I have decided to postpone my last leg of my journey around the world! Because it feels wrong to leave my country, children, loved one, close relatives and friends now in these uncertain times of illness, aggression and despair! Like the pandemic, these are consequences for humanity and they are created by themselves! Despair leads to self-destruction and despair reigns over our planet Earth. I pray to god that a newfound beautiful world may arise and I understand that sacrifices are needed from all of us! I am prepared for that as a human being… you also Vladimir and his associates!? let's work together for a better world in the positive sense without unnecessary war violence and pandemics or is this unrealistic! Or is everything that happens in our world obvious and necessary…?

God bless us all


Ride-Up Mind, Body&Soul


Overview of my World Trip

Stages already covered:

Brussels to Lisbon

Brussels to Istanbul

Orlando Florida to Santa Monica California


Still to be completed:

Istanbul to Vietnam

Omwille van de huidige dreigende III Wereldoorlog situatie die gevoerd wordt door Vladimir Poetin en alle andere idioten (zonder in detail te treden van hun afschuwelijke daden) heb ik besloten om mijn laatste etappe van mijn reis rond de wereld uit te stellen! Want het voelt verkeerd aan om mijn land, kinderen, geliefde, naaste familieleden en vrienden nu te achter te laten in deze onzekere tijden van ziekte, agressie en wanhoop! Net zoals de pandemie zijn dit gevolgen voor de mensheid en zijn ze gecreëerd door hun zelf! Wanhoop leidt tot zelfvernietiging en wanhoop heerst over onze planeet Aarde. Ik bid tot god om ervoor te zorgen dat er een hernieuwde mooie wereld mag ontstaan en ik begrijp dat er opofferingen nodig zijn van ons alle! Daar ben ik als mens toe bereid…jij ook Vladimir en consorten!? laten we samen aan een betere wereld werken in de positieve zin zonder onnodig oorlogsgeweld en pandemieën of is dit onrealistisch! Of is alles wat er gebeurd in onze wereld vanzelfsprekend en noodzakelijk…?

God zegene ons allen


Ride-Up Mind, Body&Soul


Overzicht van mijn Wereldreis

Reeds afgelegde etappes:

Brussel naar Lissabon

Brussel naar Istanbul

Orlando Florida naar Santa Monica California


Nog af te leggen etappes:

Istanbul naar Vietnam88 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page