top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 59

My long awaited vaccination with Johnson&Johnson is scheduled for Monday 5/7/21! So fully vaccinated with a single shot that gives a good feeling to leave without taking into account a 2nd shot, ideal to start my 2nd stage. More news about the exact departure date will follow soon...don't forget to watch my new video https://youtu.be/qDauOpdKLZg take care...


Dag 59 mijn lang verwachte vaccinatie met Johnson&Johnson is gepland op as maandag 5/7/21! Dus volledig gevaccineerd met een singel prik😉 dat geeft een goed gevoel om terug te vertrekken zonder nog rekening te houden met een 2de prik, ideaal om mijn 2de etappe te starten. Meer nieuws over exacte vertrek datum volgt snel…vergeet niet mijn nieuwe video te bekijken https://youtu.be/qDauOpdKLZg take care…11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page