top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 49 (66Km 685m alti)

Had a delicious meal and slept well for the first time in a top hotel with a room at the highest level and a view of the Atlantic Ocean 🤩 including a super breakfast buffet. Packing up again and leaving, passed beautiful beaches and eaten in a beach bar in the early afternoon, wonderful! But my body and mind still feel exhausted after 2 weeks of non-stop cycling and the last stretch weighs the hardest, especially now that the rides are getting more difficult! Fortunately, the end of stage 1 is in sight and I'm looking forward to seeing some family and friends...

Dag 49 (66Km 685m hoogte)

Heerlijk gegeten en Goed geslapen voor eerste maal in een top hotel met kamer op hoogste niveau en zicht op de Atlantic Ocean 🤩 dus ook een super ontbijt buffet. Weer inpakken en wegwezen langs mooie stranden gekomen en in vroege namiddag in een strandbar gegeten, zalig! Maar toch voelt mijn lichaam en geest zich uitgeput na 2 weken non stop rijden en de laatste loodjes wegen het zwaarst zeker nu de ritten weer moeilijker worden! Gelukkig is het einde van etappe 1 in zicht en kijk ik er naar uit om familie en vrienden even te zien...
5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page