top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 46 (71Km 405 vertical meters)

Updated: Jun 17, 2021

Day 46 (71Km 405 vertical meters)

Also the day when my father was normally allowed to blow out 77 candles but a sudden death decided otherwise 😭 very emotional day today a lot of homesickness and doubts about the whole trip...! Fortunately there were the many beach bars to absorb the difficult moments! In the end it was worth it again to do some climbs and gain 🔝 experiences...!

I stayed in Porto because the crossing was closed...


Dag 46 (71Km 405 vertical meters)

Ook de dag waarop mijn vader normaal gezien 77 kaarsjes mocht uitblazen maar een plotse dood heeft er anders over beslist😭 zeer emotionele dag vandaag veel heimwee en twijfels over de hele trip...! Gelukkig waren er de vele strand bars om de moeilijke momenten op te vangen! Uiteindelijk was het weer de moeite waard om enkele klimmetjes te doen en 🔝 ervaringen op te doen...!

Porto ben ik blijven hangen omdat de oversteek dicht was...






13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page