top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 44 (96Km 570 vertical)

A very pleasant cycling day with many kilometers today 🔝 quickly chilling in Santiago and then on to the next adventure ... and what a ride from Belgium with your bike and then over the Portuguese border is formidable 🚀 ride along the river Minho calmly onward put on and off to the beach 🏖 great! Found a youth hostel with a view of the Atlantic Ocean

Dag 44 Een zeer aangename fietsdag met veel kilometers vandaag🔝snel in Santiago effe chillen en dan weer op naar het volgende avontuur...en wat voor één vanuit België met uw fiets en dan over de Portugese grens bollen is formidabele 🚀 ritje langs rivier Minho rustig verder gezet en op naar het strand 🏖 zalig! Een jeugdherberg gevonden met zicht op de Atlantische Oceaan
11 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page