top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 27

Had dinner at a McDonalds that was open 24/24 at the airport and then worked on video and slept for a few hours at Madrid airport before taking my 8:40 am flight to Brussels! Once I arrived I went to the COVID test center and a first test was taken...then by train to Hasselt to take the bus to my daughter's school and surprise her with my temporary return! It was an emotional release knowing that she had endured a lot from the accident. It was wonderful to see my children again so surprised. Love ❤️

In the evening I was able to stay in my own house and bed, blissful


Nog gegeten bij een Mc Donalds die 24/24 open was op de luchthaven en daarna aan video gewerkt en enkele uurtjes geslapen op de luchthaven van Madrid om dan mijn vlucht van 8:40h te nemen naar Brussel! Eenmaal aangekomen ben ik naar het COVID test center geweest en is er een eerste test afgenomen...dan met trein naar Hasselt om met de bus naar de school van mijn dochtertje te gaan en haar te verassen met mijn tijdelijke terugkomst! Het was een emotionele ontlading wetende dat ze veel had moeten doorstaan door het ongeluk. Het was zalig om mijn kinderen zo verast terug te zien. Love ❤️

In de avond heb ik lekker in mijn eigenhuisje en bedje kunnen vertoeven, zalig


26 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page