top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 19 from stage USA 🇺🇸

84km 146 altimeters

Slept super and had a nice breakfast, stopping at a Subway for a takeaway sandwich….

Had to cross the Mississippi River twice over gigantic bridges that are life-threatening for cyclists because no infrastructure is provided!

Super cold on the bike barely 11°C and only headwind phew!

No pleasure to do such rides…!!!

84km 146 hoogtemeters

Super geslapen en lekker ontbeten even stoppen bij een Subway voor een meeneem Sandwich….

2 keer de Mississippi rivier moeten oversteken over gigantische bruggen die levensgevaarlijk zijn voor fietsers omdat er geen infrastructuur is voorzien!

Super koud op de fiets amper 11°C en alleen maar tegenwind pfff!

Geen plezier om zulke ritten te doen…!!!
30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page