top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 3 from stage USA 🇺🇸

Updated: Dec 8, 2021

95km 350 altitude The day started well but it didn't last long because at the first stop I was confronted with no money in my pocket to do some much needed shopping my credit card was blocked by my bank because they suspected fraud because I was spending in the usa!!! With all the consequences that entails… so no food. Hell🤬. Fortunately I got a hydration drink and boiling water to prepare emergency food and then camping again 🏕

95km 350 hoogtemeters

De dag goed ingezet maar dat duurde niet lang want bij de eerste stop werd ik geconfronteerd met geen geld op zak om broodnodige inkopen te doen mijn creditcard werd geblokkeerd door mijn bank omdat zij een vermoeden van fraude hadden omdat ik uitgaven aan het doen was in the US!!! Met alle gevolgen van dien…geen eten dus. De hel🤬. Gelukkig heb een hydration drink gekregen en kokend water voor nood eten klaar te maken en daarna weer camping 🏕


27 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page