top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 21 from stage USA 🇺🇸

Day 21 from stage USA

41km 112 altimeters

Today I felt very weak…probably the non-stop cycling and a few days of the cold will start to take its toll. Stayed 3 nights in motel/hotel but don't get your strength!

Hopefully better tomorrow...

Hey, the weather is slowly improving, so I'm looking forward to that! New video published today Chapter 18 see link below.

Day 21 from stage USA 🇺🇸

41km 112 hoogtemeters

Vandaag voelde ik mij enorm zwak…waarschijnlijk begint het non-stop fietsen en enkele dagen door de koude zijn tol te dragen. Heb 3 nachten in motel/hotel verbleven maar kom niet op krachten!

Hopelijk morgen beter…

Hey weer gaat stilaan de goede kant op dus daar kijk ik al naar uit! Vandaag nieuwe video gepubliceerd Chapter 18 zie link onder aanstaande.

41 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page