top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 1 from stage USA 🇺🇸

Updated: Dec 8, 2021

85km and 390 vertical meters First trip in the US is a fact

First ride in the US from Orlando is a fact...I had to search for the start of my route after that it went smoothly with unfortunately a car accident with injured people on the way and I hope the people weren't badly hurt!

We ate a nice burrito and bought a prepaid card.


85km en 390 hoogtemeters

Eerste rit in the us vanuit Orlando is een feit…even moeten zoeken naar het begin van mijn route daarna ging het vlot met onderweg helaas een auto ongeval met gewonden tegengekomen en ik hoop dat de mensen niet erg gekwetst zijn geraakt!

Een lekkere burrito gegeten en prepaidkaart gekocht.
10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page