top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 94 (87 km 335 altimeters)

Fantastic hospitality in Ivan's mansion that was once a doctor's office of his grandfather, very special. A typical Serbian breakfast provided the necessary energy to start the drive to Belgrade. He also assisted me in changing a prepaid card with the necessary promos and Then it was time for a last beer together. Enjoyed fun days together and gained a lot of knowledge because of his local knowledge! Then bike and pedal… went smoothly and temperatures were ideal 26 degrees Celsius. Upon arrival at the restaurant that Ivan had recommended to me, I was able to eat well, then went to the park to visualize the beautiful meeting of the Danube and sava! Then the goal was to find my usual route back to 🇧🇬 Sofia because something special awaits me there…


Dag 94 (87 km 335 hoogtemeters)

Fantastische gastvrijheid in het herenhuis van Ivan dat ooit een dokterspraktijk was van zijn opa, wel bijzonder. Een typisch Servisch ontbijt zorgde voor de nodige energie om de rit aan te vangen naar Belgrado. Hij heeft me ook nog geassisteerd met het verwisselen van een prepaidkaart met de nodige promos en Dan was het tijd voor een laatste biertje samen. Leuke dagen beleefd samen en veel kennis op kunnen doen omwille van zijn lokale kennis! Dan fiets op en trappen… ging vlot en temperaturen waren ideaal 26 graden celcius. Bij aankomst in het restaurant dat Ivan mij had aanbevolen heb goed kunnen eten, daarna nog even in het park geweest om de mooie bijeenkomst van de Donau en sava in beeld te brengen! Dan was het doel om terug mijn gebruikelijke route te vinden richting 🇧🇬 Sofia want daar staat mij iets speciaal te wachten…5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page