top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 88 (88km 200 vertical meters)

Quiet night in a hotel with breakfast buffet and good WiFi for necessary connection and some desk work! 10 hours in the saddle with ambition to cross the Slovenian and Croatian border…and yes mission accomplished, yes! No control at the Slovenian border, but the Croatian border, which was closed with a barrier! This was the first check and had to show papers and show COVID safe app that was untidy because I received a jonson vaccine on July 5, after the necessary explanation I was allowed to enter the country of Croatia. A few kilometers further on I had a nice meal and got to know a nice family who were interested in Riide-Up and who paid a few drinks and also exchanged some euros .... then quickly had to find a place to sleep and attacked by a swarm of horseflies 😬 goodnight everyone ...

Dag 88 (88km 200 hoogtemeters)

Rustige nacht in een hotel met ontbijt buffet en goede WiFi voor nodige connectie en wat bureau werk! 10 uur in het zadel met ambitie om de Sloveense en grens van Kroatië over te steken…en ja hoor missie geslaagd, yes! Geen controle aan Sloveense grens maar wel die van Kroatië die met slagboom was afgesloten! Dit was de eerste controle en moest daarbij papieren tonen en COVID safe app tonen die onordelijk was want heb op 5 juli jonson vaccin gekregen, na de nodige uitleg mocht ik het land Kroatië binnen. Enkele kilometers verder op heb ik lekker gegeten en leuke familie leren kennen die geïnteresseerd waren in Riide-Up en enkele consumpties betaald hebben en tevens wat euro gewisseld….daarna snel een slaapplaats moeten zoeken en aangevallen door een zwerm dazen😬 slaapwel allemaal…4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page