top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 86 (100km 490 vertical meters)

Woke up again blissfully in a real bed with breakfast! Checked out at 10am and continued the journey smoothly, a lot of wind but no extreme climbs, rather a lot of descent. On departure I met an older couple who were doing a bike ride from Salzburg to Slovenia, which is part of my route. That's why I bumped into them again during my afternoon break…

In the early evening when the counter was at 60 km there was a heavy thunderstorm with rain that fell with buckets ... so thoroughly wet and a little further I was able to hide in a cozy café restaurant where I was soon treated with delicious Ouzo and beer 🍺 Later I also ordered my food… then cycled another 40 km and looked for and found a place to sleep to set up the Ride-Up camp…

Dag 86 (100km 490 hoogtemeters)

Nog eens zalig wakker geworden in een echt bed met ontbijt! Om 10uur uitgecheckt en tocht verder gezet ging vlot wel veel wind maar geen extreme klimmetjes eerder veel daling. Bij vertrek een ouder koppeltje leren kennen die een fietstocht aan het doen waren van Salzburg naar Slovenië dat een stuk op mijn route ligt. Vandaar dat ik ze bij mijn middag pauze nog eens tegen het lijf liep…

In de vroege avond toen de teller op een 60km stond was er een flinke onweersbui met regen dat er met bakken uitviel…dus door en door nat en even verder op kunnen schuilen in een gezellig café restaurant waar ik al snel getrakteerd werd met lekkere Ouzo en bier 🍺 Later ook mijn eten besteld…daarna nog een 40 km verder gefietst en slaapplaats gezocht en gevonden voor het opzetten van het Ride-Up kamp…





4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page