top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 82 (108km 675 vertical meters)

Emotionally tough day...the person who planned a visit had fallen with a bicycle and can't possibly come, get well soon and speedy recovery ❤️‍🩹 made quite a few kilometers and crossed the border from Germany to Austria to Salzburg Ride The Ride-Up camp store on the higher bank on Saalzachspitz!

Dag 82 (108km 675 hoogtemeters)

Emotioneel zware dag…de persoon die een bezoekje gepland had was ten val gekomen met fiets en kan onmogelijk komen, veel beterschap en spoedig herstel ❤️‍🩹 flink wat kilometers gemaakt en de grens Duitsland naar Oostenrijk over gestoken tot Salzburg😃 Het Ride-Up kamp op kunnen slaan aan de hogergelegen oever op Saalzachspitz!8 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page