top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 78 (50km 600 vertical meters)

Hello, when you see my pictures it looks nice but mentally it weighs heavily…and it is still a long way and what can I expect!?

Started the journey late, first worked on video and posted but that took quite a while because of the slow internet! During a material check I found out that the suspension of the bags was tearing! So luckily I found out while I was in Stuttgart where I also quickly found a bike shop that fortunately had these parts in stock for replacement and even free of charge out of sympathy…top. So cycled until it got dark but finding a place to sleep was difficult, especially because it was raining, nice and dry under a bridge I found a place

Dag 78 (50km 600 hoogtemeters)

Hallo, als jullie mijn fotos zien ziet het er leuk uit maar mentaal weegt het toch zwaar door…en het is nog ver en wat staat er mij nog te wachten!?

Laat begonnen aan de tocht vandaan, eerst nog aan video gewerkt en gepost maar dat duurde best lang vanwege het trage internet! Bij een controle van materiaal kwam ik er achter dat de ophanging van de tassen aan het scheuren was! Dus gelukkig kwam ik erachter terwijl ik in Stuttgart was waar ik ook snel een bikeshop gevonden had die gelukkig deze onderdelen op stock hadden ter vervanging en gratis zelfs uit sympathie…top. Dus gefietst tot het donker werd maar slaapplaats vinden was moeilijk zeker omdat het regende, lekker droog onder een brug vond ik een plaatsje😉
9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page