top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 76 (125km 850m altitude)

Difficulty falling asleep, but eventually anyway…up early and cycling at 8 am, stopped for breakfast and then go go go!

Started out nice and dry but had some rain in the afternoon and had lovely sun by evening. In the evening a small collision with cyclist but no injuries, only steering wheel crooked but we were able to solve it 😅 Have eaten a nice spicy chicken with hands in a restaurant and now continue to drive for the Ride-Up camp to build ... will be later also mention the number of km and altimeters… also set up a Ride-Up camp in the middle of Karlsrure in the gardens of Schloss at an existing camp of Klim that is committed to environmental policy…

Dag 76 ( 125km 850 hoogtemeters)

Moeilijk in slaap gevallen maar uiteindelijk dan toch…vroeg uit de veren en om 8 uur al aan het fietsen, even gestopt voor ontbijt en dan go go go!

Lekker droog begonnen maar in de namiddag wat regen gehad en tegen avond heerlijk zonnetje gehad. In de avond een kleine aanrijding met fietser maar geen gewonden enkel stuur scheef maar hebben we kunnen oplossen😅 Heb een lekkere pikante kip met handen gegeten in een restaurantje en ga nu nog even door rijden voor het Ride-Up kamp op te bouwen…zal later ook nog even aantal km en hoogtemeters vermelden…heb ook een het Ride-Up kamp in het midden van Karlsrure in de tuinen van schloss op geslagen bij een bestaand kamp van Klim dat zich inzet voor het milieubeleid…
6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page