top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 70 (105 Km 850 altimeters)

Updated: Jul 15, 2021

It's great to have good friends who could drop me in Brussels on the first day of stage 2 to start from the Atomium for the 2nd time and this time to Durbuy, nice to be met by the same people and with camper… so a place to sleep is assured! A visit and food in the fantastically beautiful town was a delight… Het is fantastisch om goede vrienden te hebben die op de eerste dag van etappe 2 mij in Brussel konden droppen om vanuit het Atomium voor de 2de keer te starten en dit keer naar Durbuy, leuk om opgewacht te worden door de zelfde mensen en met kamper…dus slaapplaats verzekerd! Een bezoekje en eten in het fantastisch mooie stadje was zalig genieten…
13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page