top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 65 from stage USA 🇺🇸

83km and 422 altimeters

From Ludlow to Barstow California. Sleeping was no problem and soon noticed that 6 hours of sleep was not enough to fully recover from the previous ride!!! But still back on my bike with the aim of going home as quickly as possible for all kinds of reasons mentioned above… the last stretch really weighs heavily for me here! Ride-up carries the keywords Mind,Body&Soul and express themselves to the extreme in all meanings, maintaining the balance and harmony between these keywords is an immense challenge to continue to believe in them!

Global Greetz

83km en 422hoogtemeters

Van Ludlow naar Barstow California. Slapen was geen probleem en merkte al snel dat 6 uur slapen belange niet voldoende was om volledig te recupereren van de vorige rit!!! Maar toch weer op de fiets met als doel zo snel mogelijk naar huis te kunnen om allerlei voorgenoemde redenen…de laatste loodjes wegen echt zwaar door hier voor mij! Ride-up draagt de sleutelwoorden Mind,Body&Soul met zich mee en uiten zich tot het extreme in alle betekenissen, het evenwicht en harmonie tussen deze sleutelwoorden behouden is een immense uitdaging om er blijven in te geloven!

Global Greetz
59 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page