top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 62 from stage USA 🇺🇸

Day 62 from stage USA

19km and 120 altimeters

Rest day but able to post videos again… and cooked a delicious soup!

Bad news received from Belgium…! So had to get out for a ride on the bike to get some thoughts. Good luck19km en 120hoogtemeters

Rustdag maar wel weer video’s kunnen posten…en een heerlijke soep gekookt!

Slecht nieuws gekregen vanuit België…! Dus moest er even uit om een ritje te maken met de fiets om gedachten te verzetten. Veel sterkte
37 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page