top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 58 from stage USA 🇺🇸

88km en 870 hoogtemeters

Sinds de hulp van Garmin USA support zijn mijn kilometers en hoogtemeters correct…was een erg vervelende situatie daarvoor! Maar wat een energie verslinde dag achter de rug…tegenwind met een kracht van 20 km/h zelfs downhill kon ik amper 15 km/h rijden dus een met een gemiddelde van 13,7 km/h heb je niet echt het gevoel dat je vooruitgang boekt! Dit was bijna de hele dag zo, het zuigt de energie uit je lijf en een honger klop als gevolg enkel een havermout ontbijt, 2 Clif bars, notenlijn en 3 gelletjes die ik nog had van de noodvoeding voor de slachtoffers van Catherina storm! Op een gegeven moment weegt het door tot frustraties toe!!! Pas om 17:00h kwam ik een wegrestaurant tegen voor een stevige maaltijd en de nodige rust om nog 20 km verder te fietsen! Zo gezegd zo gedaan en wat een zalig laatste nacht sessie…downhill tot aan het Motel met als grootste verassing de ligging naast Route 66 dus de dag in schoonheid kunnen afsluiten..


Since the help of Garmin USA support my kilometers and altimeters are correct…was a very annoying situation before that! But what an energy guzzling day behind me...headwind with a force of 20 km/h even downhill I could barely drive 15 km/h so an average of 13.7 km/h you don't really feel that you are progressing books! This was like this almost all day, it sucks the energy out of your body and a hunger knock as a result only an oatmeal breakfast, 2 Clif bars, nut line and 3 gels that I still had from the emergency food for the victims of Catherine storm! At some point it weighs on to frustration!!! It wasn't until 5:00 pm that I came across a roadside restaurant for a hearty meal and the necessary rest to cycle another 20 km! No sooner said than done and what a wonderful last night session...downhill to the Motel with the biggest surprise being its location next to Route 66 so we can end the day in beauty..55 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page