top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 53 from stage USA 🇺🇸

85km 450height meters

From Benson to Tucson Arizona

Up early in the morning but lost some time updating GSM and starting the route because it sent me via highway! Apparently no normal paved roads to Tucson so follow the route I made earlier with Komoot! He first steered me towards the mountains… on a gravel road a pick up car stopped. The man told me that the route was impossible to cycle! He advised to follow the side road (heavy off-road) of a railway, quite spicy and with a distance of 40km until that road came to a dead end! Then I had to go under a sturdy barbed wire with bicycle and bags! with a piece of tree trunk supporting the wire, these barbed wire fences next to the roads for thousands of miles with no opening anywhere! When removing the bags I noticed that a bolt had vibrated loose and was lost! Still cycled further via the highway to Vail for food and rest! Another 20 km..!!!


85km 450hoogtemeters

Van Benson naar Tucson Arizona

S’morgens vroeg uit de veren maar wat tijd verloren met update uit te voeren van GSM en het beginnen aan de route want die stuurde mij via autostrade! Blijkbaar geen normale verharde wegen naar Tucson dus de route volgen die ik eerder gemaakt had met Komoot! Die stuurde me eerst richting de bergen…op een gravel weg stopte een pick up wagen de man vertelde me dat de route onmogelijk was om te fietsen! Hij adviseerde om de zijweg (zware off-road) van een spoorweg te volgen, vrij pittig en met een afstand van 40km tot die weg doodliep! Dan moest ik onder een stevige prikkeldraad met fiets en tassen! met een stuk boomstam de draad ondersteund, deze prikkeldraadversperringen naast de wegen tot duizenden kilometers ver zonder ergens een opening! Bij het afnemen van de tassen merkte ik op dat er een bout los getrild was en verloren! Toch maar verder gefietst via autostrade tot Vail voor eten en rust! Nog 20km..!!!
32 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page