top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 52 (10km to bikeZone)

The main task was to find a bike shop that would be open and have a suitable empty box in stock to put my bike in to do the transportation that way by taxi and plane! Bike is completely inside without demonstrating a wheel...so quite a big box that causes the necessary inconvenience!!! It led to 2 taxis and 2 hotels before I had found a place to sleep where the Bicycle could go in my room! Reserved the same taxi tomorrow to make sure the box fits for the first time! Because no time to lose of course...flight is at 09:50h. see you

Dag 52 (10km naar bikeZone)

De hoofdtaak was om een bikeshop te vinden die geopend zou zijn en een geschikte lege doos op voorraad hadden om mijn fiets in te stoppen om op die Manier het transport te kunnen doen met taxi en vliegtuig! Fiets zit er volledig in zonder een wiel te demonstreren...dus behoorlijke grote doos die voor het nodige ongemak zorgt!!! Het leidde tot 2 taxi’s en 2 hotels vooraleer ik een slaapplaats had gevonden waar de Fiets mee op kamer kon! Morgen zelfde taxi van gereserveerd om zeker te zijn dat de doos er voor de eerste keer inpast! Want geen tijd te verliezen natuurlijk...vlucht is om 09:50h. See you 🔜9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page