top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 51 from stage USA 🇺🇸

47km 400height meters

Douglas to Bisbee Arizona

Started late today my cold will not go away so certainly not sitting on the bike for 6 to 8 hours in the cold wind in combination with sweating causes too much cooling and therefore the healing stops and causes relapse of itself!!

It was also only climbing today until the fantastically beautiful historic copper mining town of Bisbee…🤩 stopped on the way for a photo of a cactus 🌵 and my bike fell over in the wind! When straightening my bike I got into a fight with a cactus species and caused a lot of time wasted 😫 😂

Global Greetz47km 400hoogtemeters

Douglas naar Bisbee Arizona

Vandaag laat gestart mijn verkoudheid gaat niet over dus zeker geen 6 tot 8 uur op de fiets zitten in de koude wind in combinatie met zweten zorgt voor te veel afkoeling en daardoor de genezing stopt en zelf weer voor hervallen van zorgt!!

Het was ook alleen maar klimmen vandaag tot het fantastisch mooi historisch kopermijn stadje Bisbee…🤩 onderweg even gestopt voor een foto van een cactus 🌵 en mijn fiets omviel door de wind! Bij het rechtzetten van mijn fiets kwam ik in gevecht met een cactus soort en zorgde voor heel wat tijdverspilling 😫 😂

Global Greetz


32 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page