top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 36

Got up from a night's sleep on a rubber play floor of a playground in the airport and was quite pleasant and warm...! Then flight to Santander to pick up my bike there and continue the journey of course! Small misunderstanding with Javi because he thought I would return on Tuesday I had sent tickets ... but it can happen, hey!!! By 12:00 h I was back on the bike and my route del Norte

Javi and I went to a nature park that is actually his backyard! He has surfed and in the meantime I have cleaned up my luggage and bags and subjected the bike to a technical check. When Javi had finished his surfing I was also ready and we made some time for the Ride-Up story card game... after saying goodbye I cycled in it and enjoyed the sun 🌞 Emotionally difficult day because of the homesick feeling that kept playing, my week at home was also perfect! I miss you so much love...


Dag 36 opgestaan van een nachtje slapen op een rubbere speelvloer van speeltuintje in de luchthaven en was best aangenaam en warm...! Dan vlucht naar Santander om daar mijn fiets terug op te pikken en de reis verder zetten natuurlijk! Klein misverstandje bij Javi want hij dacht dat ik dinsdag zou terugkeren😜ik had tickets nog gestuurd...maar kan gebeuren, hé!!! Tegen 12:00h zat ik dan terug op de fiets en mijn route del Norte

Javi en ik zijn naar een natuurpark geweest dat eigenlijk zijn achtertuin is! Hij heeft gesurft en ondertussen heb ik mijn bagage en tassen terug opgeruimd en de fiets aan een technische controle onderworpen. Toen Javi zijn surfing had afgerond was ik ook paraat en hebben we nog even tijd gemaakt voor het Ride-Up story card spel...na afscheid genomen te hebben ben ik er in gefietst en lekker genoten van de zon 🌞 Emotioneel moeilijke dag omwille van het heimwee gevoel dat steeds opspeelde, mijn week in thuis was ook perfect! Ik mis jullie veel liefs...
12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page