top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 35 from stage USA 🇺🇸

54km 500 vertical meters

From Castel to Hext Texas...consisting of an eatery, post office and fire station!!! Lots of climbing nothing more flat and felt very weak and body hurt all over! Very cold 0°C when I started cycling towards Mason where after 2 hours of cycling I could provide myself with good food and could have my shoe covers repaired for free in a shop where they made real handmade Texas hats from Beverleer themselves… I could find myself in Mason also warm up well as the temperature rose around 20°C and in the afternoon I felt better and stronger again, the brufen did its job too.

I had stocked up in Mason as the villages are nearly 100km apart and knowing I would need an overnight stop along the way.

Totally unexpected I came across an eatery just as I was mentally ready to pitch my tent next to the road…Joe&Pat Forkenberey was the Chief of Café, post office and fire station where I could sleep in the fire department


Van Castel naar Hext Texas…bestaande uit een eetcafé postkantoor en brandweer kazerne!!! Veel klimmen niets meer vlak en voelde me heel zwak en lichaam deed overal pijn! Heel koud 0°C toen ik begon te fietsen richting Mason waar ik na 2 uur fietsen mij kon voorzien van lekker eten en kon mijn overschoentjes gratis laten repareren in een winkel waar ze echte handgemaakte Texas hoeden van Beverleer zelf maakte…ik kon mij in Mason ook goed terug opwarmen daar de temperatuur rond de 20°C opliep en in de namiddag voelde ik mij terug beter en sterker, de brufen deed zijn werk ook.

In Mason had ik mijn bevoorrading ingeslagen daar de dorpen bijna 100 km uit elkaar verwijderd liggen en wetende dat ik een overnachting langs de weg nodig ging zijn.

Totaal onverwacht kwam ik een eetcafé tegen op het moment dat ik mentaal klaar was om mijn tent naast de weg op te zetten…Joe&Pat Forkenberey was de Chief van Café, postkantoor en brandweer kazerne waar Ik kon slapen!31 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page