top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 32

Continuing to work on video material and with daughter on check-up at doctor in hospital...temporary plaster removed, wound cared for and again a new open plaster for support! Everything looks good and stitches can be removed on Friday ๐Ÿ‘Œ could have a lovely terrace with godchild in the evening...


Dag 32 verder werken aan video materiaal en met dochter op controle bij dokter in het ziekenhuis...tijdelijke gips eraf gehaald wonde verzorgd en weer een nieuwe open gips ter steun! Alles ziet er goed uit en draadjes mogen vrijdag verwijderd worden๐Ÿ‘Œin de avond een zalig terrasje kunnen doen met petekind...๐Ÿ˜Ž9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page