top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 28

Being able to sleep in your own bed, so good! The laundry and the pee done, tidy and vacuumed went to the doctor with a motorbike and arranged some things and you soon find yourself back in the everyday things, such as going to the store and making food, chilling out and working on a video of Ride- Up


Dag 28 lekker in eigen bed uit kunnen slapen, zo goed! De was en de plas gedaan, opgeruimd en gestofzuigd😉 met motor naar huisarts geweest en nog wat dingen geregeld en kol je al snel weer in de alle daagse dingen terecht, zoals naar de winkel gaan en eten maken chillen en werken aan video van Ride-Up
21 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page