top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 24

Day 24: Preparations made for departure and appointment at 11: 00h at Taller Bici for another adjustment to the shifting system of the bicycle!

In the afternoon we went to Edu's mom for a last lunch with goodbye before departure. After lunch we went to Bilbao for a pilgrim pass that I can get stamped but also gives some advantages when staying overnight in Pilgrim houses. Towards the evening we went to get some beers to say goodbye to Taller Bici ... Osvaldo suggested we go for a bike ride on departure tomorrow ... appointment 12:00! Also had a nice evening in the Plaza ... amigos adios 🙏👋🏽

Dag 24: voorbereidingen getroffen voor vertrek en afspraak om 11:00h bij Taller Bici voor nog een aanpassing te doen aan schakel systeem van fiets!

In namiddag zijn we naar de mama van Edu gegaan voor een laatste middagmaal met afscheid voor vertrek. Na de lunch zijn we naar Bilbao gegaan voor een pelgrim pas die ik kan laten stempelen maar geeft ook wat voordelen bij overnachtingen in Pelgrim huisjes. Tegen de avond zijn we wat biertjes gaan uithalen om bij Taller Bici afscheid te nemen...Osvaldo stelde voor om morgen bij vertrek een stuk mee te fietsen...afspraak 12:00h! Verder een leuke avond gehad in the Plaza...amigos adios 🙏👋🏽19 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page