top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 23 from stage USA 🇺🇸

Day 23 from stage USA

76km 190 vertical meters

From Jennings to Lake Charles Louisiana! Heavy day with a lot of headwind...day started fresh but temperature quickly rose to 21°C in Lake Charles, the police pulled me aside and I had to drive 20 km further from the highway!!! On my last stop before I went to look for my campsite, I got to know some nice people from Lake Charles. Great to end the day with a good chat! I miss my loved one very much and motivation is not back yet but physically I am getting stronger again

76km 190 hoogtemeters

Van Jennings naar Lake Charles Louisiana! Zware dag met veel tegenwind…dag begon fris maar temperatuur liep al snel op naar 21°C in Lake Charles heeft de politie mij aan de kant gezet en moest ik van de autostrade 20 km verder om rijden!!! Op mijn laatste stop voor dat ik mijn kampplaats ging zoeken heb ik nog enkele leuke mensen van Lake Charles leren kennen. Zalig om de dag af te sluiten met een goede babbel! Ik mis mijn dierbare wel erg en motivatie is nog niet terug top maar lichamelijk ben ik terug sterker aan het worden💪😘🖤30 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page