top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 20 from stage USA 🇺🇸

46km 60 altitute

Today from Butan Rouge to Livonia Very cold and wet weather today, so worked on video and other things in the morning until the early afternoon until the rain subsided. during my ride the rain stopped completely.

Due to the late departure, I cycled in the dark, but with lighting of course! The rear light is also used during the day for safety and has a built-in sensor that warns me every time a car approaches from 150m behind me.

When I arrived at the hotel, numb, I let the bath fill with water that was not too hot in the beginning…! Dined in a gas station with a restaurant where they put burgers in the spotlight on Monday evening

46km 60 hoogte meters

Vandaag van Butan Rouge naar Livonia zeer koud en nat weer, vandaar in de voormiddag tot in de vroege namiddag aan video en andere dingen gewerkt tot het regenen wat afnam. tijdens hi mijn rit stopte het regenen volledig.

Door het late vertrek heb ik in het donker gefietst maar met verlichting natuurlijk! Het achterlicht gebruik ook tijdens de dag voor de veiligheid en is voorzien van een ingebouwde sensor die mij telkens verwittigd als er een auto nadert vanaf 150m achter me.

verkleumd aangekomen in het hotel heb ik het bad laten vollopen met niet te heet water in het begin…! Gegeten in een tankstation met restaurant waar ze maandagavond burgers in de kijker zetten😋16 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page