top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 13

What a day!!! Slept very well in a bus shelter ... I didn't know that was possible😃 5: 30h got up with the goal of Bordeaux, good for 120km and knowing that my record is 113kmkm I don't want to talk about the weather today, just F. .K

A day where the focus gets the first place and the earnings are therefore high! The frustration builds up because of the rain and because the shifting system locks up ... and without it is almost impossible! I got a few tantrums but it was always a bit of swearing and yelling 😁! Finally in Bordeaux you can enjoy a nice hot shower, Neapolitan pizza and a bottle of Bordeaux of course 🤌🏼👌

Wat een dag!!! Supergoed geslapen in een bushokje ...ik wist niet dat dat kon😃 5:30h opgestaan met als doel Bordeaux, goed voor 120km en wetende dat mijn record op 113km ligt🤘🏻over het weer wil ik het niet hebben vandaag , gewoon F..K

Een dag waar de focus de eerste plaats krijgt en de verdienste dus hoog zijn! De frustraties lopen op door de regen en omdat het schakel system blokkeert...en zonder is bijna onmogelijk! Ik kreeg ik enkele woede aanvallen maar het bleef telkens bij wat gevloek en getier 😁! Uiteindelijk in Bordeaux kunnen genieten van lekkere warme douche, Napolitaanse pizza en een fles Bordeaux natuurlijk 🤌🏼👌


17 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page