top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 114 (waiting for news)

Waiting takes a long time but I have gradually found my rhythm and am working on videos, working out possible routes and downloading maps!!! And keep a life routine of exercise, eat and sleep…

Hopefully tomorrow news from embassy…

Dag 114 (wachten op nieuws)

Wachten duurt lang maar heb stilaan mijn ritme gevonden en werk aan video’s, mogelijke routes uitwerken en kaarten downloaden!!! En een levens routine aanhouden van beweging eten en slapen…

Hopelijk morgen nieuws van ambassade…
6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page