top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 112 (rest in Istanbul)

After breakfast I went to the Iranian embassy, ​​which is within walking distance of my hostel, to apply for a visa. Friendly ladies told me that I needed a passport photo and I went to get it! Stopped for a delicious meal on the way back. Back at the embassy with passport photo, the visa is pending and after 2 working days I know if I can enter the country…

The rest of the afternoon I worked on a video that will be online soon, stay tuned…

Evening dinner by the sea with tasty fish of course and to finish an evening walk in the old town.

Dan 112 (rust in Istanbul)

Na het ontbijt ben ik naar de Iraanse ambassade geweest die op loopafstand van mijn hostel gelegen is voor aanvraag van visum. Vriendelijke dames vertelde mij dat ik een pasfoto nodig had en die ben ik verder op gaan halen! Bij het terug wandelen even gestopt voor heerlijke maaltijd. Terug bij de ambassade met pasfoto het visum is in aanvraag en na 2 werkdagen weet ik of ik het land binnen mag…

De rest van namiddag heb ik weer aan video gewerkt die snel online zal staan, stay tuned…

Avond eten aan de zee met lekkere vis natuurlijk en als afsluiter een avondwandeling in de oude stad.
12 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page