top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 111 rest day in Istanbul

It is really necessary to rest to regain your strength… after breakfast we visited the traditional Hammam for sauna, scrub and soap massage! The massage on the legs was painful but afterwards a wonderful feeling !!! On the walk back stopped for lunch and then went to see some mosques 🕌. Now I'm on my way for a boat trip with food and drinks😜

Dag 111 rustdag in Istanbul

Het is echt wel nodig om te rusten om terug op krachten te komen…na het ontbijt langs geweest bij traditionele Hamam voor sauna, scrub en zeep massage! De massage aan de benen was er pijnlijke maar achteraf een zalig gevoel!!! Bij het terug wandelen gestopt voor lunch en daarna enkele moskeeën 🕌 gaan bekijken. Nu ben ik onderweg voor een boat trip met eten en drinken😜
6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page