top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 11 (90Km)

What a day...! Yesterday was so nice to end with the most beautiful place to sleep like a little Rose in my tent ... this morning was terrible 😤 rain and even more rain all morning so we cleared camp while raining. And started cycling trip in the rain! By noon it cleared up a bit and I took my chance to unpack and dry everything, while I ate and had bought the food earlier at a mini market. When I finished eating I was able to pack everything dry fietsen and enjoy cycling in the sun but by the end the weather was terrible rain with strong winds just when you are mentally preparing to find a place and save the Ride-Up Camp! So a frustrated nooooo! Looked for the nearest B&B and after 15min I was already in a great hot bath ... 😊 blissful.


Wat een dag...! Gisteren zo leuk kunnen afsluiten met de mooiste plek om te slapen als een Roosje in mijn tentje...deze morgen was verschrikkelijk 😤 regen en nog eens regen zelfs heel de voormiddag dus kamp opgeruimd al regenend. En fiets tocht in de regen begonnen! Tegen de middag klaarde het wat op en heb ik mijn kans genomen om alles uit te pakken en te drogen, terwijl heb ik gegeten en het eten had ik eerder op een mini marktje gekocht. Toen ik klaar was met eten heb ik alles droog kunnen inpakken😀en lekker in zonnetje kunnen fietsen maar tegen het einde was het weer z’n verschrikkelijke regenbui met harde wind net op het moment dat je mentaal aan het voorbereiden bent om een plekje te vinden en het Ride-Up kampje op te slaan! Dus een gefrustreerde neeeeeee! Dichtstbijzijnde B&B gezocht en na 15min lag ik al in een kekker warm bad...😊 zalig.
9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page