top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 109 (98km 800 vertical meters)

Hotel in Lüleburgaz was in order and I also arranged things at home! Dropped by Ali for water and a good day then had something to eat and floated again at 12:30pm. Ambition was to travel to Silivri but ended up 10 km further because there was a hotel on the coast of the sea of ​​Marmara for 18€ in promotion…

It was a very exhausting ride for me and at the end the road was busy and dangerous which brought some extra stress…we did it tomorrow to Istanbul for the end of stage 2 to win 😜

Dag 109 (98km 800 hoogtemeters)

Hotel in Lüleburgaz was in orde en heb ook nog thuis zaken in orde gebracht! Even langs Ali voor water en een goede dag te zeggen daarna iets eten en weer opdreef om 12:30h. Ambitie was om naar Silivri te reizen maar ben uiteindelijk een 10 km verder beland omdat er een hotel aan de de kust van de zee van Marmara lag voor 18€ in promotie…

Zeer uitputtende rit was me dat en op het einde was de weg druk en gevaarlijk wat extra stress met zich mee bracht…we did it morgen naar Istanbul voor einde van etappe 2 te zegevieren 😜
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page