top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 107 (75km 550 vertical meters)

Woke up well rested and worked on video for a while...it's hard to keep up with making videos! The fatigue has been overcome but it is around 35 degrees Celsius every day so rest is and remains crucial and in the evenings still little motivation but we do our best. Today there was the border crossing from Bulgaria 🇧🇬 to Turkey 🇹🇷 and what an adventure that was for me… the road I was following suddenly came to an end, so I had to get off the road to get on the highway where the border posts were, I think a total of 4 checks and then finally in Turkey 🇹🇷 stopped at the first gas station for moisture absorption but suddenly I noticed that my new stove / burner was gone! I also knew immediately where that could have happened because I fell while changing directions to the border crossing and then went down another 10 flights of stairs! So quickly back and yes but what a situation so 2xborder over…

Dag 107 (75km 550 hoogtemeters)

Lekker uitgerust wakker geworden en even aan video gewerkt…het is moeilijk om bij te blijven met aanmaken van videos! De vermoeidheid is een wel overwonnen maar het is elke dag om en bij de 35 graden celcius dus rust is en blijft cruciaal en s’avonds nog weinig motivatie maar we doen ons best. Vandaag was er de grens oversteek van Bulgarije 🇧🇬 naar Turkije 🇹🇷 en wat was me dat een avontuur…de weg die ik aan het volgen was liep plots ten einde waardoor ik van de weg af moest om op de autoweg te geraken waar ook de grensposten waren, ik denk in het totaal 4 keer pas controle en dan eindelijk in Turkije 🇹🇷 bij het eerste tankstation gestopt voor vocht opname maar plots merkte ik dat mijn nieuwe stove/brander verdwenen was! Ik wist ook onmiddellijk waar dat was kunnen gebeuren omdat ik bij het veranderen van weg naar grensovergang ten val was gekomen en dan nog 10 trappen naar beneden! Dus snel terug en yes maar wat een toestand dus 2xgrens over…
5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page