top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 104 (75km 415 altimeters)

Slept well at the Boris house. Got up at 7am and after coffee on the bike, about 10 km further on a good breakfast and then over the mountains ... very difficult terrain and temperatures around 35 degrees Celsius so quite spicy 🥵 at 1 pm the difficult part was over! What a beautiful mountain range and landscape. Time for lunch break and that was necessary!!!

After recovering, I continued the drive to Pazardzhik where I took a hotel because rest is becoming crucial, mainly due to the persistent heat…

Dag 104 (75km 415 hoogtemeters)

Goed geslapen ten huize Boris. 7u opgestaan en na koffie op de fiets een 10 tal km verder op een goed ontbijt en dan de bergen over…zeer moeilijk terrein en temperaturen rond de 35 graden celcius dus best pittig 🥵 om 13u was het moeilijke gedeelte achter de rug! Wat een prachtig gebergte en landschap. Tijd voor lunchpauze en dat was nodig!!!

Na bekomen te zijn heb de rit verder gezet naar Pazardzjik waar ik een hotelletje genomen heb omdat rust cruciaal aan het worden is voornamelijk door de aanhoudende hitte…


4 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page