top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 1 (97Km)

Updated: May 7, 2021


The departure from the Atomium with farewell to family and friends was exciting and especially emotional when my youngest Fenne clung to me with a lot of sadness and absolutely did not want me to leave…! Eventually there was peace and it became a nice departure together with 2 sympathizers… Paul Vandersanden a club buddy of the boxers and Mateo De Vos a young ambitious cyclocross rider! Paul cycled about 40 Km and Mateo to Maubeuge in France where the first stop was planned. We were quite exhausted and starving after my ride on an 80kg bike! Surprising was the invitation to sleep on the sofa of their hotel room that the mother of Mateo Kim Wils and her sister and Yvy Wils and friend Cindy De Locht had booked! We enjoyed a French vegetarian pizza and a glass of red wine… of course! Vive la France.


Het vertrek vanuit het Atomium met afscheid van familie en vrienden was spannend en emotioneel zeker toen Fenne mijn jongst zich vastklampte aan mij met veel verdriet en absoluut niet wilde dat ik zou vertrekken…! Uiteindelijk kwam er rust en werd het een mooi vertrek samen met 2 sympathisanten…Paul Vandersanden een club makker van de bokkerijders en Mateo De Vos een jonge ambitieuze veldrijder! Paul fietste een 40 tal Km mee en Mateo tot in Frankrijk Maubeuge waar de eerste stop gepland was. We waren Redelijk uitgeput en uitgehongerd na een rit met een fiets van 80 kg! Verrassend was wel de uitnodiging om op de zetel van hun hotelkamer te slapen die de moeder van Mateo Kim Wils en haar zus en Yvy Wils en vriendin Cindy De Locht geboekt hadden! Lekker genoten van een Franse vegetarische pizza en een glaasje rode wijn…natuurlijk! Vive la France.


25 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page