top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Dag 119 Istanbul

Chilling this day just had walk in the city and buy some clothes to take home with me…after I had a meal and walk back to the hostel and worked a bit on video. It was a hot day up to 37°. When the evening was falling it cool down and was easier to handle. Looking forward to go home…


Dag 119 Istanbul

Chillen deze dag, gewoon door de stad wandelen en wat kleren kopen om mee naar huis te nemen ... nadat ik een maaltijd had gehad en terugliep naar het hostel en een beetje op video werkte. Het was een warme dag tot 37°. Toen de avond viel, koelde het af en was het gemakkelijker te hanteren. Ik kijk er naar uit om naar huis te gaan…


5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page