top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Belgium Home sweet home 🇷🇴

My lovely sister sign the card as one of the first! I didn’t have a picture of it until

Lot of love to my sister Global Greetz

Mijn lieve zus tekende de kaart als een van de eersten! Ik had er geen foto van tot op heden!!!

Veel liefs voor mijn zus

Global Greetz


52 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page