top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

België Home sweet home 🇷🇴

I slept almost 15 hours…great to sleep in my own bed after 2.5 months!!!

Stage USA 🇺🇸 is over and now I am going to further develop my journey through Asia because that will be the final of my journey around planet 🌎!!!

From now on I will no longer post daily blog stories but will do news and updates when more info is available…

Thank you to all who have supported me during the journey. Lots of love


Ik heb bijna 15 uur geslapen…zalig om na 2,5 maanden in mijn eigen bed te slapen!!!

Stage USA 🇺🇸 zit erop en ga nu mijn reis door Azië verder uitwerken want dat wordt de finale van mijn reis rond planeet 🌎!!!

Vanaf nu plaats ik geen dagelijkse blog verhalen meer maar zal wel nog nieuws en update’s doen wanneer er meer info beschikbaar is…

Bedankt aan allen die mij tijdens de reis gesteund hebben. Veel liefs

220 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page