top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 11 from stage USA 🇺🇸

84km 200 vertical meters

Get up early 06:00h pack camp and 07:00h on the bike to cycle from Powell lake to Navarre along a great coastline with quite a lot of crosswinds! Camping has gradually become a routine and feels familiar, although it is always wild camp…! Doing shopping at the end of the day to cook dinner in the evening and this time also coffee for tomorrow morning! So ready to trek through desert area later! Tomorrow I will cycle out of Florida to enter the state of Alabama…

Camp stored next to the water on a building plot that was for sale nicely cooked my pot that again saves on costs. Goodnight and see you tomorrow (my Instagram account has been hacked so always do it via my Journi app and website blog and I'll post it on fb as long as this problem occurs!!!

84km 200 hoogtemeters

Vroeg uit de veren 06:00h opstaan kamp inpakken en 07:00h op de fiets om van Powell lake naar Navarre te fietsen langs een geweldige kustlijn met redelijk veel zijwind! Het kamperen is stilaan een routine geworden en voelt vertrouwd aan al is telkens wild camp…! Eind van de dag inkopen doen om s’avonds eten te koken en deze keer ook in stand koffie voor morgenvroeg! Dus klaar om later door woestijn gebied te trekken! Morgen zal ik uit Florida fietsen om de staat Alabama in te gaan…

Kamp opgeslagen naast het water op een bouwgrond die te koop stond lekker mijn potje gekookt dat scheelt weer in de kosten. Slaapwel en tot morgen ( mijn Instagram account is ge hacked dus doe het steeds via mijn Journi app en website blog en post ik deze op fb zolang dit probleem zich voor doet!!!17 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page