top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 17 from stage USA 🇺🇸

93km 126 altimeters

Okay! First I had a very scary night in my tent because a car stopped in front of my tent but the 10 meters went away and the car parked, I still heard them yelling at each other, hey I have 4 and I think they caused rabbits! And he will. What a day... they warned me to go to New Orlando because they shoot you in the ass and get tied up, but hey, in the middle of New Orleans I got a flat tire and it was fixed in a minute!!!

There was a man who passed me a few times! But I started talking to him and telling him my story... and he gave 5 dollars 💸 god bless this man because I love him. Finally me and up in a sweet hotel Ormand plantation...

93km 126 hoogtemeters

Oke! Eerst had ik een heel enge nacht in mijn tent omdat een auto voor mijn tent stopte, maar de 10 meter verder weg ging en de auto parkeerde, ik hoorde nog steeds dat ze tegen elkaar schreeuwden, hey ik heb er 4 en ik denk dat ze konijnen aan het stropen waren. . Wat een dag ... ze waarschuwden me om naar New Orlando te gaan omdat ze je voor het minste je kapot schieten en, maar hey, midden in New Orleans kreeg ik een lekke band en kon het niet binnen een minuut oplossen!!!

Er liep een man die me een paar keer passeerde! Maar ik begon met hem te praten en hem mijn verhaal te vertellen ... en hij gaf 5 dollar 💸 god zegene deze man omdat ik van hem hou. Eindelijk vond ik een zalig hotel Ormand-plantage ...


Okay! First I had a very scary night in my tent because a car stopped in front of my tent but the moved 10 yards away and parked the car I could still heard they yelling to each other, hey I got 4 and I t

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page