top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 14 from stage USA 🇺🇸

66km 110 vertical meters

After a long time, slept well in a real bed! Blessed. Breakfast at McDonald's and then changed my route to go to Las Vegas where a friend of mine does shows, we've already exchanged messages and told me I have a home in Las Vegas, sweet!

But first have to trek through the desert to get there but I am looking forward to cycling through the Gran Canyon as exhausting as it will be! Keeping in mind and knowing that I will be able to recharge my batteries properly and then cycle the last part to Santa Monica California, my final destination.

Today we had to cross the Gulf of Mexico with Ferry. Now I have set up camp with a couple in the garden for reassurance…Global Greetz

66km 110 hoogtemeters

Na een lange tijd nog eens goed geslapen in een echt bed! Zalig. Een ontbijt in de mc Donald’s en daarna Mijn route aangepast om richting Las Vegas te gaan waar een vriend van me shows geeft, we hebben al berichten uitgewisseld en vertelde mij dat ik een thuis heb in Las Vegas, sweet!

Maar eerst moet door de woestijn trekken om er te geraken maar ik kijk er naar uit om door de Gran Canyon te fietsen hoe uitputtend het ook zal worden! Met in het achterhoofd en wetende dat ik mijn batterijen weer goed ga kunnen opladen om daarna het laatste stuk naar Santa Monica California mijn eindbestemming te fietsen.

Vandaag een oversteek moeten doen met Ferry over de Golf Van Mexico. Nu heb ik mijn kamp bij een koppel in de tuin opgeslagen ter geruststelling…Global Greetz40 views1 comment

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page