top of page
Search
  • Writer's pictureRide-Up

Day 4 from stage USA 🇺🇸

Updated: Dec 8, 2021

35km 100 Altimeters Still no money in your pocket pfff what torture for body and mind!

Cycled to Chiefland to get back to civilization where I hopefully could get everything in order to get money in my pocket, but I couldn't get in touch with the bank by phone and so I can't solve the problem with my blocked card, so it's Saturday! Fortunately, my dear friend was able to deposit money to Wester union and I was able to withdraw cash at the end of the day. During my search for banks and ATMs I came across people who helped me a lot with coffee, boiling water, a healthy Subway sandwich and 20£$ clash a heavenly gift…🖤 and so I was able to book a motel again…

35km 100 Hoogtemeters

Nog steeds geen geld op zak pfff wat een marteling voor lichaam en geest!

Naar Chiefland gefietst om terug in bewoonde wereld te geraken waar ik hopelijk alles in orde kon krijgen om geld op zak te krijgen maar met de bank kon ik geen telefonisch contactkrijgen en dus het probleem met mijn geblokkeerde kaart niet oplossen het is dan ook zaterdag! Gelukkig heeft mijn dierbare vriendin geld kunnen storten naar Wester union en heb ik cash geld aan het einde van de dag kunnen afhalen. Tijdens mijn zoektocht naar banken en ATMs ben ik bij mensen terecht gekomen die mij super geholpen hebben met koffie, kokend water een Subway broodje gezond en 20£$ clash een hemels geschenk…🖤 en zo heb ik terug een motel kunnen boeken…21 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page